Vietnam’s ninth place ranking on the Hinrich Foundation Sustainable Trade Index 2018 is reported on in this news article by Thời báo Tài chính Việt Nam, originally published on November 23, 2018.

Thời báo Tài chính Việt Nam: Việt Nam xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng Chỉ số thương mại bền vững 1 Thời báo Tài chính Việt Nam: Việt Nam xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng Chỉ số thương mại bền vững 2

View the full article: “Việt Nam xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng Chỉ số thương mại bền vững” by Thời báo Tài chính Việt Nam.

Source: Thời báo Tài chính Việt Nam